Algemene voorwaarden

 1. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen van Zarganza en met name op koop- en/of huurovereenkomsten en op overeenkomsten met betrekking tot het maken c.q. vermaken van textielgoederen.
 2. Wijzigingen in de overeenkomst of afwijkingen van deze voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk tussen Zarganza en klant zijn overeengekomen.
 3. Zarganza behoudt zich het eigendom voor op alle te leveren en geleverde goederen, totdat de klant het ter zake van de overeenkomst verschuldigde bedrag volledig heeft betaald.
 4. Bij het aangaan van de overeenkomst van bruidsmode is een aanbetaling van 50% van de totale koop- en/of huursom verschuldigd. Het restantbedrag dient te worden betaald op de overeengekomen afhaaldatum.
 5. Bij het aangaan van een overeenkomst van galakleding dient het volledige bedrag direct betaald te worden.
 6. Al onze prijzen zijn inclusief BTW, doch exclusief de eventuele veranderkosten m.b.t. de te leveren goederen.
 7. Ruilen is in verband met de aard der goederen niet mogelijk, behoudens de ongedragen en nog in verpakking zijnde lingerie of andere artikelen (accessoires) met aankoop bon, dit alles binnen 8 werkdagen na de aankoopdatum, behoudens afgeprijsde artikelen. Restitutie van de koopprijs wordt niet verstrekt. Een aangekochte bruidsjapon uit voorraad of in bestelling wordt niet geruild of geretourneerd. Aangebrachte en overeengekomen wijzigingen m.b.t. de aangekochte japon is voor risico klant.
 8. Bij een reservering, bestelling en/of een aankoop van onze kleding en accessoires blijft de klant in alle opzichten verantwoordelijk voor haar/zijn figuur. Bij het aankomen en/of afvallen van uw gewicht vallen wij in alle opzichten buiten onze aansprakelijkheid. Ook stellen wij ons geheel vrij van alle gevolgen welke door zwangerschap kunnen voordoen m.b.t uw japon.
 9. Voor elke verandering aan uw japon, welke noodzakelijk mocht zijn t.g.v. uw lichaamstoename of lichaamsafname zal door ons, Zarganza, de nodige vermaak kosten bij u in rekening worden gebracht.
 10. Schade welke aangebracht is aan de goederen na het verlaten van ons winkelpand is voor eigen rekening, Zarganza kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Ook schade door ondeskundig handelen van uw kant is voor eigen rekening.
 11. Bij schade van de gehuurde kleding en accessoires dient de klant de op de bon vermelde waarde volledig te betalen met vermindering van de huurprijs.
 12. Annulering van de gekochte en/of gehuurde kleding bij Zarganza om wat voor reden komt in beginsel geheel voor rekening en risico van de consument, en ontslaat hem geenszins van zijn aangegane verplichting voortvloeiende uit de koop- en/of huurovereenkomst jegens de ondernemer. Echter uitzonderlijke en/of onvoorziene omstandigheden(bv overlijden één van de (aanstaande) echtelieden) door de consument aannemelijk te maken kunnen een uitzondering op deze regel rechtvaardigen.
 13. Bridal High Tea: Bij géén reactie of annulering in navolging op de bevestiging van de afspraak van de klant, gaat Zarganza er vanuit dat zij voor u en uw gezelschap een overgetelijke en overheerlijke High Tea mag verzorgen.
 14. Bridal High Tea: Bent u verhindert en heeft u dit niet tijdig (24 uur van tevoren) gecommuniceerd aan Zarganza, dan zullen vooralsnog de volledige High Tea kosten op klant verhaald worden.

Bescherming persoonsgegevens

Zarganza verkoopt uw gegevens niet
Zarganza zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Zarganza gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoeken van de website geen cookies ontvangt.

Privacy policy

Uw privacy is onze zorg
Zarganza respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Zarganza zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.
Wij gebruiken uw e-mailadres in uw aanmelding voor de nieuwsbrief om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website of een mail sturen naar contact@zarganza.com.
Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.

Vragen
Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Zarganza, dan kunt u contact met ons opnemen via het contact formulier of mailen naar contact@zarganza.com. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.